İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanarak çıkarılmış İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesi
gereğince Üniversitemiz bünyesinde oluşturulmuş İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu, ilgili mevzuat gereği aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:
 
1-      Prof.Dr.Mehmet KURAN                      (Rektör Yardımcısı/Kurul Başkanı)
2-      Prof.Dr. Nurhan KÖKSAL                     (İş Sağ. ve Güv., Meslek Hast. Uyg. ve Arş. Merk. Müdürü)
3-      Dr. Öğr. Üyesi M. Yasin SELÇUK         (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merk. Mdr. Yrd.)
4-      Tevfik Yılmaz DEMİR                             (Çalışan Temsilcisi)
5-      Recep DURMUŞ                                     (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı)
6-      Dr. Berrin ŞENEL                                   (İşyeri Hekimi)
7-      Dr. Işın KILIÇ CIKLA                               (İş Güvenliği Uzmanı/OSGB Sorumlu Müdürü)
8-      Av.Erkan TİRYAKİ                                   (Avukat/Hukukçu Üye)
9-      Cengiz ÇELİK                                          (Şube Müdürü/Personel Daire Başkanlığı)