İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönergesi'nin 8. Maddesi gereği, Genel Sekreterlik bünyesinde kurulmuş olup, görev ve sorumlulukları yine aynı maddede belirtilmiştir:

MADDE 8 – (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü birimlerde; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı şartlarına uygun olarak sürdürülecek çalışmaların koordinasyonu ve desteklenmesini sağlamak üzere; ilgili mevzuatın düzenlemelerini takip etmek, birimlere duyurmak, bilgilendirmek, birimlerin yükümlülüklerini izlemek, öneride bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim, işbirliği ve çalışmaları yürütmek, alt işveren (taşeron) hizmeti veren birimlere iş sağlığı ve güvenliği konusunda önerilerde bulunmak, iş sağlığı ve güvenliği ile üniversite yönetimini bilgilendirmek, Kurulların koordinasyonunu sağlamaktır.