İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları


Mevzuat gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmakla yükümlü üniversite birimleri:

- Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- Tıp Fakültesi,
- Diş Hekimliği Fakültesi,
- Fen-Edebiyat Fakültesi,
- Eğitim Fakültesi,
- Mühendislik Fakültesi,
- Ziraat Fakültesi,
- Fen Bilimleri Enstitüsü,
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,
- Veteriner Fakültesi,
- Sağlık Bilimleri Fakültesi,
- İlahiyat Fakültesi,
- Sosyal Bilimler Enstitüsü,
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
- Samsun Meslek Yüksekokulu,
- Yabancı Diller Yüksekokulu,
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü.