İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma yükümlülüğü ertelendi.


18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunla, 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "1/7/2017" ibaresi "1/7/2020" şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre Kamu Kurumlarında  İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu 1/7/2020 yılına ertelenmiştir.